Cyklosekcia
pri TK Horec Partizánske

Stanovy Cyklosekcie
Tento malý spolok nadšencov, ktorí sa popri turistike venujú aj cyklistike, vznikal pozvoľna v priebehu leta 2006. Oficiálne bol predstavený na výročnej členskej schôdzi TK Horec 19.1.2007 ako Cyklosekcia, súčasť turistickéko klubu. Naším cieľom nebude lámať rekordy, naháňať kilometre a dosahovať veľké športové výkony, ale spoznávať zaujímavé miesta našej krajiny a tiež ostatných krajín Európy. Cyklotúry budú plánované v termínoch mimo akcií TK Horec a budú vhodné aj pre menej zdatných cyklistov. Prajem všetkým veľa krásnych zážitkov pri nazeraní na svet zo sedla bicykla.     Juraj Jenis
Úvod

Aktuality

Plán 2017

Archív 2006-2016

Gallery

Stanovy

Kontakt

www.tkhorec.szm.sk

Aktualizované: 17. 7. 2017
© Georgio Stefani de Eiger